Ma már alapnak számít, hogy kíváncsiak vagyunk minden másodkézből vásárolt tárgynak – leginkább a nagyobb értékeket képviselőknek – az eredetére. Kiváncsiságunkat pedig a jelenkeg is hatáloys törvény nem is támaszthatná alá jobban. Pedig nem mindig volt így. Ugyanis a gépjárművek eredetiség vizsgálata csak 1999 óta kötelező. Ez pedig, néhány kivétel nélkül minden gépjárműre vonatkozik.

Kivételek az eredetiség vizsga alól:

Olyan gépjárművek esetében, melyek állami tulajdonban vannak vagy a gépjármű kereskedésre jogosult vállalkozók közt lebonyolított adás-vétel esetében elhanyagolható az eredetiség vizsga.

Figyelem: utóbbi esetében kivételt képez, ha a vásárlás rendeltetésszerű használat céljából történt meg!

Nem szükséges továbbá az eredetiség igazolása, ha:

  • közös tulajdonú gépjárművet az egyik meglévő tulajdonostárs vesz át
  • polgárjogi szerződés keretein belül történt meg az adás-vétel
  • a nyilvántartott üzembentartó változatlan marad az adás-vételt követően
  • a tulajdonosváltás öröklés miatt megy végbe
  • a tulajdonosváltás jogutódlás során megy végbe

Miért ilyen fontos az eredetiség vizsga megléte?

Itt elsősorban a bűncselekmények során eltulajdonított gépjárművek kiszűrése a cél, mely kiterjed mind a hazai, mind a nemzetközi piacon beszerzett járművekre is. Az eredet vizsgálat megléte tehát egy biztosítékot nyújt az új tulaj részére.

Az eredetiség vizsga folyamata:

A vizsgálat során első lépésként az jármű okmányait azok valódiságát vizsgálják, nem szerepel-e hatósági körözési listán. Második lépésben a jármű azonosítói kerülnek vizsgálat alá, ellenőrzik azok valódiságát, megfelel-e a gyári kialakításnak, történt-e nem engedélyezett átalakítás. Az eredetiség vizsga utolsó lépéseként megvizsgálják a jármű egyedi azonosítóit. A motorszám (motorkód) és alvázszám karaktereket, azok gyári jellegét, a hordozó elemeket és azok bekötéseit, az egyéb azonosítókat. Különböző nagyobb javítások, hegesztések, összeépítések, fődarab cserék során ez az állapot megváltozhat, ez a jármű bizonytalan származására, esetenként tudatos manipulálásra utalhat.

A technológiai folyamatot, a szükséges vizsgálatokat és a rögzítendő adatokat 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet „az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól” 4. melléklete szabályozza.

Fontos: az eredetiség vizsga érvényességi ideje 60 nap, mely időszaka alatt az vizsgálatot bizonyító igazolást csak egyszer lehet a hatóságok irányában felhasználni.

 

Ügyintéző, kapcsolattartó:

Sipos István
info@garross.hu
Telefon: +36/20 359-9713